مرکز آموزش علمی کاربردی حمل و نقل شهری http://tuast.mihanblog.com 2017-08-19T01:11:55+01:00 text/html 2017-07-24T03:59:53+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش شروع پذیرش نیمسال اول97-96 در مقطع کاردانی http://tuast.mihanblog.com/post/455 <a href="http://s8.picofile.com/file/8301450134/Untitled.png" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="4">لینک ثبت نام</font></a> text/html 2017-07-17T04:45:09+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش مدارک فارغ التحصیلی http://tuast.mihanblog.com/post/454 <a href="http://s8.picofile.com/file/8300758700/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C.pdf.html" target="" title=""><font size="2" face="Mihan-Iransans">مدارک مورد نیاز برای فارغ التحصیلی</font></a> text/html 2017-04-04T05:38:57+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش برگزاری کلاس پروژه آقای سرحدی http://tuast.mihanblog.com/post/453 <div><br></div><div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">قابل توجه دانشجویانی که درس <b>پروژه</b>با آقای&nbsp;<b>سرحدی&nbsp;</b>را انتخاب نموده اند، می رساند کلاس پروژه&nbsp;<b>چهارشنبه 16ام فروردین 96 ساعت 17:30&nbsp;</b>برگزار می گردد.</font></div><div style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">راس ساعت مقرر در کلاس حضور داشته باشید.</font><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000">عدم حضور جنابعالی به منزله حذف شما از کلاس تلقی می گردد.</font></div></div> text/html 2017-04-03T05:22:20+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش ثبت نام نیمسال بهمن 96-95 http://tuast.mihanblog.com/post/450 <font face="Mihan-Iransans" size="2">به اطلاع دانشجویانی که تمایل به ثبت نام در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 را دارند، می رساند ثبت نام این مرکز تا 15 فروردین96 ادامه دارد.&nbsp;</font> text/html 2017-04-03T05:21:28+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش ارائه گالینگور پروژه ها http://tuast.mihanblog.com/post/449 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانشجویانی که اسامی انها اعلام می شود سریعا با همراه داشتن گالینگور پروژه خود به اموزش مراجعه نمایند.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیر اخوندی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بهمن الهیاری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">محمدمهدی سلاطین</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">میلاد مددی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">حسین حیدری</font></div> text/html 2017-04-03T05:20:08+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش توزیع مدارک نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و سومین کنفرانس علمی مدیریت شهری http://tuast.mihanblog.com/post/448 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دانشجویانی که اسامی آنها اعلام می گردد برای دریافت گواهی حضور در نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و سومین کنفرانس علمی مدیریت شهری به آموزش مراجعه نمایند:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شهرام مشکیان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">محمد رستمی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اسفندیار نقی زاده</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اوسط شهنواز</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">سیاوش جمشیدی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مهدی هوایی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیر فداکار</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">حسین قطب حسینی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فواد کریمی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیر محمد سوخته سرایی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرهاد حکمت پور</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">غلامرضا حاج صالحی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">جعفر کریمی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرشاد سلیمی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مهدی عباسیان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">محمدهادی قره باغی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">محمدباقریاریاری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مجید انوشه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">نازنین سلمانیان</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">فاطمه قره باغی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ساناز عزمی قدیمی</font></div> text/html 2017-04-03T05:19:06+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش برگزاری کلاس کارورزی مدرس : آقای سپهره http://tuast.mihanblog.com/post/447 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2">قابل توجه دانشجویانی که درس <b>کارورزی </b>با آقای <b>سپهره </b>را انتخاب نموده اند، می رساند کلاس کارورزی<b> پنجشنبه 17ام فروردین 96 ساعت 14 </b>برگزار می گردد.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">راس ساعت مقرر در کلاس حضور داشته باشید.</font><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000">عدم حضور جنابعالی به منزله حذف شما از کلاس تلقی می گردد.</font></div> text/html 2017-03-13T11:45:24+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش اطلاعیه ثبت نام http://tuast.mihanblog.com/post/446 <img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8289369676/photo_2017_03_13_15_16_52.jpg" alt=""> text/html 2017-02-27T04:58:21+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش کتاب کار فاطمیه http://tuast.mihanblog.com/post/445 <font face="Mihan-Iransans" size="2">در راستای تعمیق و گسترش معنویت در دانشگاه ها و تنظیم شعائر الهی به پیوست کتاب کار فاطمیه ارائه می گردد. </font><div><a href="http://s4.picofile.com/file/8287771584/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C.doc.html" target="" title=""><font size="6">کتاب کار فاطمیه</font></a></div> text/html 2017-01-31T05:21:07+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش سرفصل مصوب دروس هر رشته http://tuast.mihanblog.com/post/444 <font face="Mihan-Iransans" size="2">سر فصل مصوب دروس هر رشته جهت رفاه دانشجویان مجددا ارائه می گردد.</font><div><a href="http://s4.picofile.com/file/8284463284/haml_naghl.pdf.html" target="" title="">کاردانی فنی عمران-حمل و نقل شهری</a></div><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8284463468/trafic.pdf.html" target="" title="">کاردانی فنی عمران-ترافیک شهری</a></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مهندسی فناوری عمران-</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8284463668/ksh_sa_03.pdf.html" target="" title="">مهندسی فناوری عمران-حمل و نقل شهری</a></div> text/html 2017-01-30T08:39:43+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش برنامه کلاس ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 http://tuast.mihanblog.com/post/443 <font face="Mihan-Iransans" size="2">جهت رفاه حال دانشجویان برنامه درسی در&nbsp;</font><a href="http://s9.picofile.com/file/8284355750/classes_rep_1484130258.xls.html" target="" title="">اینجا&nbsp;</a><font face="Mihan-Iransans" size="2">قابل مشاهده خواهد بود.</font> text/html 2017-01-24T04:43:41+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش ثبت دانشجوی مهمان در سامانه سجاد http://tuast.mihanblog.com/post/442 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA" dir="RTL">بازه زمانی </span><b><span lang="FA" dir="RTL"><u><font color="#ff0000">ثبت درخواست مهمان</font> در سامانه آموزشی دانشگاه در نیم سال دوم تحصیلی 96-95 از تاریخ <font color="#ff0000">95/11/14 لغایت 95/12/3</font> می باشد. </u>درصورت نیاز اقدام فرمایید.</span></b></font><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 14.0pt;mso-ansi-font-size:12.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US; mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:bold"></span> text/html 2017-01-22T07:43:38+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 95-96 http://tuast.mihanblog.com/post/441 <img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8283356268/Untitled.png" alt=""> text/html 2017-01-22T07:16:39+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش برگزاری کلاس آقای سرحدی http://tuast.mihanblog.com/post/439 <font face="Mihan-IransansBold" size="3">برگزاری کلاس کارورزی و گزارش فنی سمینار آقای سرحدی و تحویل پروژه دروس ایشان دوشنبه 4بهمن95 ساعت 16 می باشد. </font> text/html 2017-01-22T07:15:53+01:00 tuast.mihanblog.com واحد آموزش برگزاری کلاس های آقای ارونقی http://tuast.mihanblog.com/post/438 <font face="Mihan-IransansBold" size="3">کلیه کلاس های کاربینی،کارورزی و پروژه آقای ارونقی روز دوشنبه 4 بهمن ساعت 16 برگزار می گردد. </font>