مرکز آموزش علمی کاربردی حمل و نقل شهری tag:http://tuast.mihanblog.com 2017-08-18T22:26:25+01:00 mihanblog.com شروع پذیرش نیمسال اول97-96 در مقطع کاردانی 2017-07-24T03:59:53+01:00 2017-07-24T03:59:53+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/455 واحد آموزش لینک ثبت نام لینک ثبت نام]]> مدارک فارغ التحصیلی 2017-07-17T04:45:09+01:00 2017-07-17T04:45:09+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/454 واحد آموزش مدارک مورد نیاز برای فارغ التحصیلی مدارک مورد نیاز برای فارغ التحصیلی]]> برگزاری کلاس پروژه آقای سرحدی 2017-04-04T05:38:57+01:00 2017-04-04T05:38:57+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/453 واحد آموزش قابل توجه دانشجویانی که درس پروژهبا آقای سرحدی را انتخاب نموده اند، می رساند کلاس پروژه چهارشنبه 16ام فروردین 96 ساعت 17:30 برگزار می گردد.راس ساعت مقرر در کلاس حضور داشته باشید.عدم حضور جنابعالی به منزله حذف شما از کلاس تلقی می گردد.
قابل توجه دانشجویانی که درس پروژهبا آقای سرحدی را انتخاب نموده اند، می رساند کلاس پروژه چهارشنبه 16ام فروردین 96 ساعت 17:30 برگزار می گردد.
راس ساعت مقرر در کلاس حضور داشته باشید.عدم حضور جنابعالی به منزله حذف شما از کلاس تلقی می گردد.
]]>
ثبت نام نیمسال بهمن 96-95 2017-04-03T05:22:20+01:00 2017-04-03T05:22:20+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/450 واحد آموزش به اطلاع دانشجویانی که تمایل به ثبت نام در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 را دارند، می رساند ثبت نام این مرکز تا 15 فروردین96 ادامه دارد.  به اطلاع دانشجویانی که تمایل به ثبت نام در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 را دارند، می رساند ثبت نام این مرکز تا 15 فروردین96 ادامه دارد. ]]> ارائه گالینگور پروژه ها 2017-04-03T05:21:28+01:00 2017-04-03T05:21:28+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/449 واحد آموزش دانشجویانی که اسامی انها اعلام می شود سریعا با همراه داشتن گالینگور پروژه خود به اموزش مراجعه نمایند.امیر اخوندیبهمن الهیاریمحمدمهدی سلاطینمیلاد مددیحسین حیدری دانشجویانی که اسامی انها اعلام می شود سریعا با همراه داشتن گالینگور پروژه خود به اموزش مراجعه نمایند.
امیر اخوندی
بهمن الهیاری
محمدمهدی سلاطین
میلاد مددی
حسین حیدری
]]>
توزیع مدارک نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و سومین کنفرانس علمی مدیریت شهری 2017-04-03T05:20:08+01:00 2017-04-03T05:20:08+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/448 واحد آموزش دانشجویانی که اسامی آنها اعلام می گردد برای دریافت گواهی حضور در نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و سومین کنفرانس علمی مدیریت شهری به آموزش مراجعه نمایند:شهرام مشکیانمحمد رستمیاسفندیار نقی زادهاوسط شهنوازسیاوش جمشیدیمهدی هواییامیر فداکارحسین قطب حسینیفواد کریمیامیر محمد سوخته سراییفرهاد حکمت پورغلامرضا حاج صالحیجعفر کریمیفرشاد سلیمیمهدی عباسیانمحمدهادی قره باغیمحمدباقریاریاریمجید انوشهنازنین سلمانیانفاطمه قره باغیساناز عزمی قدیمی دانشجویانی که اسامی آنها اعلام می گردد برای دریافت گواهی حضور در نهمین جشنواره بین المللی برترین های پژوهش و نوآوری و سومین کنفرانس علمی مدیریت شهری به آموزش مراجعه نمایند:
شهرام مشکیان
محمد رستمی
اسفندیار نقی زاده
اوسط شهنواز
سیاوش جمشیدی
مهدی هوایی
امیر فداکار
حسین قطب حسینی
فواد کریمی
امیر محمد سوخته سرایی
فرهاد حکمت پور
غلامرضا حاج صالحی
جعفر کریمی
فرشاد سلیمی
مهدی عباسیان
محمدهادی قره باغی
محمدباقریاریاری
مجید انوشه
نازنین سلمانیان
فاطمه قره باغی
ساناز عزمی قدیمی
]]>
برگزاری کلاس کارورزی مدرس : آقای سپهره 2017-04-03T05:19:06+01:00 2017-04-03T05:19:06+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/447 واحد آموزش قابل توجه دانشجویانی که درس کارورزی با آقای سپهره را انتخاب نموده اند، می رساند کلاس کارورزی پنجشنبه 17ام فروردین 96 ساعت 14 برگزار می گردد.راس ساعت مقرر در کلاس حضور داشته باشید.عدم حضور جنابعالی به منزله حذف شما از کلاس تلقی می گردد. قابل توجه دانشجویانی که درس کارورزی با آقای سپهره را انتخاب نموده اند، می رساند کلاس کارورزی پنجشنبه 17ام فروردین 96 ساعت 14 برگزار می گردد.
راس ساعت مقرر در کلاس حضور داشته باشید.عدم حضور جنابعالی به منزله حذف شما از کلاس تلقی می گردد.
]]>
اطلاعیه ثبت نام 2017-03-13T11:45:24+01:00 2017-03-13T11:45:24+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/446 واحد آموزش ]]> کتاب کار فاطمیه 2017-02-27T04:58:21+01:00 2017-02-27T04:58:21+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/445 واحد آموزش در راستای تعمیق و گسترش معنویت در دانشگاه ها و تنظیم شعائر الهی به پیوست کتاب کار فاطمیه ارائه می گردد. کتاب کار فاطمیه در راستای تعمیق و گسترش معنویت در دانشگاه ها و تنظیم شعائر الهی به پیوست کتاب کار فاطمیه ارائه می گردد.
کتاب کار فاطمیه
]]>
سرفصل مصوب دروس هر رشته 2017-01-31T05:21:07+01:00 2017-01-31T05:21:07+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/444 واحد آموزش سر فصل مصوب دروس هر رشته جهت رفاه دانشجویان مجددا ارائه می گردد.کاردانی فنی عمران-حمل و نقل شهریکاردانی فنی عمران-ترافیک شهریمهندسی فناوری عمران-مهندسی فناوری عمران-حمل و نقل شهری سر فصل مصوب دروس هر رشته جهت رفاه دانشجویان مجددا ارائه می گردد.
کاردانی فنی عمران-حمل و نقل شهری
کاردانی فنی عمران-ترافیک شهری
مهندسی فناوری عمران-مهندسی فناوری عمران-حمل و نقل شهری
]]>
برنامه کلاس ها در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 2017-01-30T08:39:43+01:00 2017-01-30T08:39:43+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/443 واحد آموزش جهت رفاه حال دانشجویان برنامه درسی در اینجا قابل مشاهده خواهد بود. جهت رفاه حال دانشجویان برنامه درسی در اینجا قابل مشاهده خواهد بود.]]> ثبت دانشجوی مهمان در سامانه سجاد 2017-01-24T04:43:41+01:00 2017-01-24T04:43:41+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/442 واحد آموزش بازه زمانی ثبت درخواست مهمان در سامانه آموزشی دانشگاه در نیم سال دوم تحصیلی 96-95 از تاریخ 95/11/14 لغایت 95/12/3 می باشد. درصورت نیاز اقدام فرمایید. بازه زمانی ثبت درخواست مهمان در سامانه آموزشی دانشگاه در نیم سال دوم تحصیلی 96-95 از تاریخ 95/11/14 لغایت 95/12/3 می باشد. درصورت نیاز اقدام فرمایید.]]> تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 95-96 2017-01-22T07:43:38+01:00 2017-01-22T07:43:38+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/441 واحد آموزش ]]> برگزاری کلاس آقای سرحدی 2017-01-22T07:16:39+01:00 2017-01-22T07:16:39+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/439 واحد آموزش برگزاری کلاس کارورزی و گزارش فنی سمینار آقای سرحدی و تحویل پروژه دروس ایشان دوشنبه 4بهمن95 ساعت 16 می باشد. برگزاری کلاس کارورزی و گزارش فنی سمینار آقای سرحدی و تحویل پروژه دروس ایشان دوشنبه 4بهمن95 ساعت 16 می باشد. ]]> برگزاری کلاس های آقای ارونقی 2017-01-22T07:15:53+01:00 2017-01-22T07:15:53+01:00 tag:http://tuast.mihanblog.com/post/438 واحد آموزش کلیه کلاس های کاربینی،کارورزی و پروژه آقای ارونقی روز دوشنبه 4 بهمن ساعت 16 برگزار می گردد. کلیه کلاس های کاربینی،کارورزی و پروژه آقای ارونقی روز دوشنبه 4 بهمن ساعت 16 برگزار می گردد. ]]>